KDO SMO?

Liter jezika je literarno-jezikoslovna revija študentk in študentov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Oddelka za slovanske jezike in književnosti.

 

 

 

KAJ "POČNE" LITER JEZIKA?

– predstavlja mlada imena Filozofske fakultete UM, ki se udejstvujejo v literaturi in jezikoslovju,

– objavlja literarna dela mladih avtoric in avtorjev,

– objavlja kritiške in esejistične premisleke,
– objavlja članke, ki so (po navadi) rezultat odličnih seminarskih nalog,
– promovira literarne in jezikoslovne dogodke na Filozofski fakulteti UM,
– spremlja aktualne dogodke ter razmere v slovenistiki in slavistiki.

KAJ MORATE VEDETI O LITRU JEZIKA?

V letih od 2009 do 2019 smo objavili 13 številk v tiskani obliki.

14. številka je objavljena v spletni obliki. 

Revija po navadi v tiskani obliki izide enkrat letno v zimskem semestru študijskega leta (decembra ali januarja).

Revije niso v prosti prodaji, lahko pa jo v zameno za prostovoljni prispevek prejmete pri našem uredništvu. 

Revijo sestavljajo rubrike: Poezija, Proza, Esejistika in kritika in Strokovni članki

V sklopu tega objavljamo literarna dela, kritiške in esejistične premisleke, članke, ki so rezultat seminarske, diplomske naloge ali raziskovalnega dela ter prevode neobjavljenih literarnih del.  

Prispevek je lahko literarno delo, ki še ni bilo nikjer objavljeno.

KAJ OBJAVLJAMO?

KDO LAHKO POŠLJE PRISPEVKE ZA OBJAVO?

Revija je v glavnem namenjena študentom in študentkam slovenistike in slavistike FF UM, vendar lahko literarne prispevke pošlje vsak študent_ka (študentski status ni pogoj).

Prispevke lahko pošljete kadarkoli na e-mail: literjezika@gmail.com.

Glede na to, da revija izhaja decembra, bomo izbrane prispevke, poslane po določenem terminu, objavili v naslednji številki.

Izbor prispevkov za objavo poteka od 11. februarja 2024.

DO KDAJ ZBIRAMO PRISPEVKE?

KAKO OBLIKOVATI PRISPEVEK ZA ODDAJO?

Navodila za oddajo prispevkov najdete na tej povezavi.

Sestava uredništva (2024)

Glavna urednica: Danijela Konc

Področni uredniki in zunanji sodelavci:

Rebeka Mikša

Matic Ornik

Sara Planinšek 

Sara Peruš

Urška Verzel

Nina Vinšek