Wohnen

Poglavje se nanaša na dom in prostore v hiši.

Naučil/-a se boš:

  • poimenovati prostore v hiši,
  • opisati (svojo) hišo,
  • poimenovati pohištvo v nemščini,
  • povezavati besedila z ustreznimi slikami,
  • primerjati med sabo različne predmete.